Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

 

 

     Konsultacje dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
w Gminie Miejskiej Świdnik
.

 

Informujemy, że projekt dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik został udostępniony do konsultacji.

Dokument jest do wglądu w wersji elektronicznej oraz papierowej – w Urzędzie  Miasta Świdnik, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9: 00 do 15: 00
w pokojach 22 oraz 207.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i ewentualnym zgłaszaniem uwag.

Uwagi można składać na formularzu zgłaszania uwag do 21 sierpnia 2015r.

Kontakt:
e-mail: bfe@e-swidnik.pl,
tel: (81) 751-76-45

Załączniki do pobrania:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
"Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"